Ocenění


Květen 2018 - udělení titulu PHICONTOUR ARTIST po dokončení studia Phiacademy pod vedením Masterem Thorsten Kreiling a Kerstin Ellmer


Únor 2018 - udělení titulu PHIBROWS ARTIST po dokončení studia Phiacademy pod vedením Masterem Brankem Babicem. Guru ve světě Microbladingu.

Listopad 2017 - ocenění PRO ARTIST Světové asociace PMU & Microblading a zařazení do databáze 157 nejlepších Artistu z celého světa.

Říjen 2017 - zařazení mezi Artisty Sisterhood. Světová skupina PMU.